Naturalnie dla ogrodów
Biosens - ogrody sensoryczne - porady

Artykuły i porady

Artykuły i porady dot. ekologicznego ogrodnictwa. W dziale dotyczącym poradnictwa pokazujemy, jak kierując się zasadami zdrowia i ekonomii, w skuteczny i prosty sposób pielęgnować ekologicznie tereny zielone.

Biosens - projektowanie zieleni

Projektowanie zieleni

Projektowanie to zadanie dla architekta i ogrodnika, którzy łączą swą wiedzę we wspólnym wysiłku. Architekt komponuje styl i formę zieleni, a ogrodnik dobiera rodzaj ogrodu i odmiany roślin do zastanego podłoża i klimatu. Dopasowanie roślin do lokalnych warunków jest podstawą sukcesu. W przeciwnym razie rośliny chorują, źle się rozwijają lub marnieją. Wiąże się to często z leczeniem środkami chemicznymi.

Uwaga: Idea prowadzenia zieleni w sposób biodynamiczny, którą doradzamy, nie ogranicza nas w projektowaniu i stylizacji.

Naturalnie dla ogrodów