Próchnica - żywa warstwa gleby
Wzbogacenie gleby w próchnicę

Zwiększaj poziom próchnicy w glebie stosując

kompostowanie i naturalne nawozy.

Próchnica wzbogaca glebę w składniki pokarmowe i poprawia jej strukturę.

Próchnica - żywa warstwa gleby
Naturalnie dla ogrodów