REGULAMIN SKLEPU BIOSENS.EUWłaścicielem sklepu sprzedaży internetowej www.sklep.biosens.eu jest firma Biosens Krystyna Rakowska, nr NIP 782-145-40-36,
z siedzibą w Poznaniu, ul. Wierzbięcice 54.


Najważniejsze punkty regulaminu: 

 1. Wszystkie podane w sklepie ceny są cenami brutto.
 2. Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy lub e-mailem: sklep@biosens.eu
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych oraz numeru telefonu umożliwiającego ewentualną weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.
 4. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich GLS, DHL lub UPS.
 5. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki lub przesyłany drogę elektroniczną, po wcześniejszej akceptacji przez klienta.
 6. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: przelewem - przedpłatą, za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 7. W terminie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny.
 8. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania 


POSTANOWIENIA OGÓLNE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1.  Ceny wszystkich zamieszczonych towarów są cenami brutto i podane są w złotówkach polskich.
 2.  Zamówienia można składać poprzez :

a)      Stronę internetową www.sklep.biosens.eu (24 godziny na dobę)

b)      Droga mailową na adres: sklep@biosens.eu (24 godziny na dobę)

c)      Pocztą tradycyjną – listem polecony

d)     Telefonicznie 601 652 458      

 1. Zawarcie prawnie obowiązującej umowy kupna-sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu – w przypadku złożenia zamówienia drogą internetową (poprzez stronę www.biosens.eu lub wiadomość e-mail) telefonicznie lub e-mailem; w przypadku złożenia zamówienia telefonicznie w chwili przyjęcia zamówienia.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych osobowych (adres poczty elektronicznej oraz dane osobowo-adresowe), umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację złożonego zamówienia.
 3. Po zawarciu umowy kupna-sprzedaży możliwe jest wprowadzenie zmiany danych do dostawy oraz treści zamówienia do momentu wysłania przesyłki.
 4. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty - każdorazowo podając przyczynę takiego działania.
 5. Sklep internetowy www.biosens.eu zastrzega sobie prawo do braku dostępności określonego towaru, o czym klient zostanie poinformowany.
 6. Informacje techniczne dotyczące produktów pochodzą z materiałów udostępnionych przez producenta. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za ich niezgodność z rzeczywistymi lub zmienionymi parametrów producenta
 7. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki lub przesyłany drogą elektroniczną, po wcześniejszej akceptacji przez klienta wyrażonej drogą mailową.

 

PŁATNOŚCI

 1. Zapłaty za zamówiony towar można dokonać:

a)  Przelewem na rachunek bankowy

dane do wpłaty:

Biosens Krystyna Rakowska

ul. Wierzbięcice 54, 61-548 Poznań

BANK: WBK S.A. 54 1090 1476 0000 0001 3401 4035

b)      Za pobraniem

płatność bezpośrednio kurierowi przy odbiorze towaru. Przesyłka wysyłana jest niezwłocznie po weryfikacji poprawności podanych w zamówieniu.

 1.  Zamówienie przelewowe realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty na konto firmy, w ciągu od 1 do 3 dni roboczych.

 

WYSYŁKA

 1. Koszt wysyłki towarów wyliczany jest na podstawie ich wagi i miejsca dostawy.
 2. Przy wartości zamówienia przekraczającej 1000 zł sklep zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki lub odmówienia płatności za pobraniem.
 3. Wysyłki realizowane są od poniedziałku do piątku.
 4. Realizowane zamówienia wysyłane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na przyjętych w regulaminie zasadach.
 5. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.
 6. Dostawa towaru może być realizowana poprzez:

a)      Firmę kurierską na terenie całego kraju

b)      Pocztę Polską na terenie całego kraju

 

GWARANCJA ZWROTU TOWARU, REKLAMACJE ORAZ BEZPIECZNA PRZESYŁKA

 1. Klient ma prawo do zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyn w okresie 10-ciu dni od jego dostarczenia. Podstawą do przyjęcia zwrotu jest złożenie przez kupującego oświadczenia na piśmie.
 2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty pod warunkiem, że będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu, a sam towar będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. Koszty przesyłki nie są zwracane.
 3. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Do przesyłki należy dołączyć swoje dane adresowe, zaznaczyć formę zwrotu pieniędzy – przelewem lub przekaz pocztowy, w przypadku przelewu należy podać nr konta bankowego, na który będzie można dokonać przelewu należności za zwrócony towar. Pieniądze zwracane są w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej. W przypadku, gdy towar został wysłany do klienta na koszt sprzedawcy, od zwracanej wartości towaru zostaną potrącone przez sprzedawcę koszty przesyłki.
 4. Ubezpieczenie przesyłanego towaru – ze względu na to, że przesyłany towar jest objęty ubezpieczeniem, w przypadku zauważenia, że paczka mogła być otwierana lub, że została uszkodzona – po stronie klienta leży obowiązek spisania protokołu szkody w momencie odbioru w obecności kuriera. Nie spisanie takiego protokołu powoduje zakończenie odpowiedzialności naszej firmy oraz spedytora z tytułu uszkodzenia w transporcie lub częściowej i całkowitej kradzieży.
 5. W przypadku reklamowania towaru z powodu wad technicznych towaru, należy skontaktować się ze sklepem, a następnie odesłać go na adres: ul. Kuśnierska 2, 62-035 Kórnik. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca w ciągu 5 dni po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od ich wpłynięcia. Sklep.biosens.eu gwarantuje wymianę uszkodzonego towaru na inny pełnowartościowy egzemplarz, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sklep www.biosens.eu przetwarza i wykorzystuje dane osobowe (tj. adres poczty elektronicznej oraz dane osobowo-adresowe) klienta, zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Praw Osobowych, wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Złożenie zamówienia, jest równoznaczne z udzieleniem świadomej zgody na ich użycie. Powyższe dane nie są udostępniane osobom trzecim (podmiotom zewnętrznym).
 2. Powyższe dane mogą posłużyć do informowania klientów o nowościach i promocjach, pod warunkiem, że klient wyrazi zgodę na otrzymywanie tych informacji. Wówczas informacje handlowe będą przekazywane drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: ul. Kuśnierska 2, 62-035 Kórnik.
 2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży.
 3. O wszelkich czasowych zmianach w niniejszym regulaminie (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w widocznym miejscu na stronie głównej - w powitaniu.
 4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.