ROSAHUMUS nawóz humusowy i użyźniacz glebowy 1 kg

Nowy produkt

SILNY KONCENTRAT KWASÓW HUMUSOWYCH

kwasy humusowe z Leonartydów

do ogrodu, sadu, na pole

• poprawia strukturę gleby

• zwiększa jej pojemność wodną i natlenienie

• zwiększa pobieranie składników pokarmowych

• mocniejsze korzenie, wzrost rośliny i plonowanie

opakowanie: 1 kg

NAWOZY I WODA ZATRZYMANE W GLEBIE

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Rosahumus to wspaniały użyźniacz glebowy.

Działanie Rosahumusu polega przede wszystkim na poprawie struktury gleby.

Na obrazku poniżej pokazano, że kwasy humusowe poprawiają zatrzymywanie składników pokarmowych w glebie - nie są one wymywane w głąb profilu glebowego.

Dzięki temu skuteczniej wykorzystuje się stosowane nawożenie i w mniejszym stopniu nawozy wraz z wodami gruntowymi trafiają do wód powierzchniowych.

poprawa struktury

 

Dzięki kwasom humusowym gleba staje się bardziej gruzełkowata.

Pomiędzy gruzełkami gleby powstają przestrzenie - kapilary, przez które gleba jest natleniania.

Do takiej gleby lepiej przenika woda, niż do zbitej. Gleba nie pęka, nie ma spływów powierzchniowych, czy zalegania wody na jej powierzchni.

W przypadku gleby piaszczystej - woda jest lepiej zatrzymywana, zwiększa się pojemność wodna gleby i zmniejsza się zagrożenie suszą.

Gleba nabiera ciemiejszej barwy, co zwiękasz absorbcję energii słonecznej.

 

Kwasy humusowe tworzą helaty, które przyciągają dodatnio naładowane metale, dzięki temu:

koloidy przyciągają pierwiastki - składniki odżywcze

 

• są one dostępne dla korzeni roślin,

• takie zchelatowane pierwiastki  jak: wapń, magnez, żelazo, glin - słabiej wiążą się z fosforem, który dzięki temu łatwiej jest pobierany przez rośliny,

• łatwiej uwalnia się z CaCO3 dwutlenek węgla, który roślina może pobrać i zużyć w procesie fotosyntezy,

• pomagają likwidować chlorozy spowodowane brakiem dostępności żelaza w glebie,

• wychwytują z gleby substancje toksyczne.

Dzięki kwasom humusowym lepiej wykorzytywane są wszystkie składniki zawarte w glebie - a ten składnik którego jest za mało ogranicza cały rozwój rośliny - obrazuje to beczka na obrazku:

beczka Liebiega

  

Gleba lepiej zatrzymuje azotany - nie są one wymywane do rzek i oceanów:

wymywanie azotanów z gleby

Na glebach ubogich w próchnicę straty azotu dochodzą rocznie do 80 kg/ha.

Przy pełnej pojemności wodnej gleby każdy następny opad w wysokości 10 mm powoduje wypłukanie azotu na głębokość 7 cm.

Silnie wypłukiwane są także potas, magnez oraz siarka.

 • Kwasy humusowe skutecznie działają przeciw erozji gleby

 • Jest to osiągane poprzez lepsze działanie koloidów glebowych, lepszy rozwój systemu korzeniowego i lepszy wzrost roślin.

 

Poniżej prezentujemy ciekawy film o zastosowaniu Rosahumusu.

Do strony sklepu wrócisz nasiskając strzałkę w lewym górnym rogu ekranu.

https://www.youtube.com/watch?v=s5P6N_3XMAQ

 

DAWKOWANIE

warzywa

Oprysk doglebowy:

Rosahumus należy stosować przed siewem lub sadzeniem rozsady w formie oprysku doglebowego w dawce 3 kg/ha w 300 – 500 l wody, czyli 30 g/100 m2 w 3-5 l wody.

Na glebach piaszczystych, o słabym nawożeniu organicznym lub nawożeniu warzyw o dużych potrzebach pokarmowych nawóz należy stosować w dawce 3-6 kg/ha w 300-500 l wody, czyli 30-60 g/100 m2 na 3-5l wody.

Po oprysku nawóz najlepiej wymieszać z glebą.

Nawożenie dolistne:

1-3 opryski w okresie intensywnego wzrostu roślin w dawce 150-250 g/ha w 500 l wody, czyli 15-25 g/100 m2 w 5 l wody.

 

uprawy polowe

Oprysk doglebowy:

Rosahumus należy stosować przed siewem nasion, sadzeniem ziemniaków w formie oprysku doglebowego w dawce 3-6 kg/ha w 300-500 l wody, czyli 30-60 g/100 m2 na 5l wody.

Nawóz najlepiej wymieszać z glebą.

Nawożenie dolistne:

1-2 zabiegi w okresie intensywnego wzrostu w dawce 250-300 g/ha, czyli 2,5-3,0 g/ha.

 

uprawy sadownicze

Przed założeniem sadu, plantacji krzewów jagodowych nawóz stosować w formie oprysku doglebowego na całą powierzchnię plantacji w dawce 3-6 kg/ha w 300-500 l wody, czyli 30-60 g/100m2 na 3-5 litrów wody.

Po oprysku nawóz najlepiej wymieszać z glebą.

Wyższą dawkę Rosahumusu stosować na glebach lekkich, ubogich w próchnicę.

W sadach i na plantacjach krzewów owocowych uprawa 2- i wieloletnia:

Rosahumus stosować w formie oprysku doglebowego późną jesienią lub bardzo wczesną wiosną na wilgotną glebę w rzędy drzew, krzewów jagodowych, w dawce 3-6 kg/ha w 300- 500 l wody,  czyli 30-60 g/100m2 na 3-5 litrów wody.

Nawożenie dolistne: 150-250 g/ha w 500-1000 l wody, czyli 1,5-2,5 g/100 m2 na 5-10 litrów wody.

 

rośliny ozdobne

Sadzenie krzewów i drzew liściastych - pierwszy raz należy zastosować nawóz przed sadzeniem, następnie należy podlać rośliny za 3-4 tygodnie oraz w październiku nawozem w dawce 10g/l wody zużywając 300-600 ml roztworu nawozowego na roślinę, czyli na 10 roślin potrzeba 3-6 litrów wody i 100 g Rosahumusu,

 

Rosnące krzewy i drzewa należy podlewać pierwszy raz bardzo wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji, drugi raz w maju, czerwcu oraz w październiku nawozem w dawce 10g/L wody zużywając 300-600 ml roztworu nawozowego na roślinę, czyli na 10 roślin potrzeba 3-6 litrów wody i 100 g Rosahumusu,

Rośliny balkonowe – pelargonia, surfinia itp. – pierwszy raz nawóz należy zastosować bezpośrednio po posadzeniu roślin, następnie należy podlewać rośliny 2-3 razy co 2 tygodnie nawozem w dawce 1g/l wody zużywając 200-500 ml roztworu nawozowego na roślinę, czyli na 10 roślin potrzeba 2-5 litrów wody i 10 g Rosahumusu,

Rośliny rabatowe – kanna itp.- pierwszy raz nawóz należy zastosować przed sadzeniem roślin, następnie należy podlewać rośliny 2-3 razy co 2 tygodnie nawozem w dawce 1g/l wody zużywając na 1 roślinę 100-300 ml roztworu nawozowego w zależności od wielkości roślin, czyli na 10 roślin potrzeba 1-3 litrów wody i 10 g Rosahumusu.

Nawożenie trawnika
Wykonać co najmniej 3 zabiegi w sezonie:

 • Pierwszy raz nawozimy bardzo wczesną wiosną, przed ruszeniem wegetacji w dawce 6g nawozu/600 ml wody /10m2, czyli 60g nawozu na 6 l wody/100m2.

 • Drugi zabieg w maju-czerwcu, po skoszeniu trawnika w dawce 3 g nawozu/500 ml wody/10m2,czyli 30 g nawozu na 5 l wody/100 m2 trawnika.

 • Trzeci zabieg jesienią w październiku w dawce 6 g nawozu / 600 ml wody/10 m2
 • Kompost – przyspieszenie humifikacji resztek roślinnych na kompostowniku – polać kompostowany materiał nawozem w dawce 20 g nawozu na 2 litry kompostu na każde 100-200 litrów objętości kompostu. 
 • Zabieg powtórzyć po każdym dołożeniu na kompostownik większej partii roślin.

 

Instrukcja sporządzania cieczy użytkowej:

Nawóz rozpuścić w osobnym naczyniu zachowując następującą kolejność:

 • Wlać potrzebną ilość wody do wiadra, beczki.
 • Wsypać odmierzoną ilość nawozu, nie mieszać.
 • Pozostawić do całkowitego rozpuszczenia nawozu, pod koniec rozpuszczania nawóz zamieszać.
 • Następnie rozpuszczony nawóz wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (przy włączonym mieszadle) i uzupełnić wodą do wymaganej ilości.
 • Na ogrodzie robimy to prościej:
 • Wlać potrzebną ilość wody do wiadra lub konewki, następnie wsypać odmierzoną ilość nawozu, nie mieszać.

Pozostawić do całkowitego rozpuszczenia nawozu. Pod koniec rozpuszczania nawóz zamieszać. Następnie podlać rośliny.

Należy jednak pamiętać, że ta chemiczna kompozycja pierwastków potrzebnych roślinom ogranicza rozwój bakterii, niszczy je, a właśnie one są roślinom niezbędne do pobierania składników pokarmowych z gleby i obrony przed patogenami.

 

Użyźniona gleba, to również taka, która jest zasobna w bakterie i inne mikroorganizmy.

To one pośredniczą pomiędzy roślinami a glebą, umożliwiając roślinom pobieranie składników pokarmowych.

Bakterie lubią obecność kwasów humusowych w glebie, które wytwarzają dla nich odpowiednie środowisko do życia.

Kwasy humusowe doskonale uszlachetniają środowisko glebowe. Są one końcowym produktem procesu tworzenia próchnicy w glebie.

Nawozy sztuczne, które królują na rynku ogrodniczym i rolniczym, również będą lepiej zatrzymane w glebie i nie będą wymywane do strefy niedostępnej już dla roślin.

Dodatkowo warto glebę zasilać regularnie w kompost i obornik, gdyż w nich jest jeszcze nie rozłożona do końca celuloza, która stale mikroorganizmom glebowym daje pożywkę do rozwoju, a one z kolei oddają ją roślinom.

Glebę warto też zaopatrywać w preparaty z pożytecznymi bakteriami i grzybami, tak by konkurowały z patogennymi mikroorganizmami i nie dawały im szans rozwoju.

Kompostowniki, obornik, nawóz z guano i bakterie możesz zakupić u nas - szukając w dziale ziemia i ochrona.


ROSAHUMUS TO OPTYMALNE NATLENIENIE I NAWODNIENIE GLEBY W TWOIM OGRODZIE

LEONARTYDY TO DOBRE ODŻYWIANIE ROŚLIN